Գլխավոր

 

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

17-06-2015

Ասենք այո ոչ ֆորմալ ուսուցմանը դպրոցներում

Վերջերս Վրաստանի Քոբուլեթի քաղաքում կայացավ «Ասենք այո´ ոչ ֆորմալ ուսուցմանը դպրոցներում» հերթական ծրագիրը Erasmus+-ի շրջնակներում: Ծրագիրը տևեց յոթ օր, որին մասնակցեցին չորս երկրներ՝ Վրաստանը, Հայաստանը, Էստոնիան և Լատվիան:

12-06-2015

Հագուստի ցուցադրություն Ֆրանսիայում

«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամի պատվիրակությունը վերջերս մեկնել էր Ֆրանսիա՝ մասնակցելու Լիոնի քաղաքապետարանում կայացած հագուստի ցուցադրությանը,

10-06-2015

Հայ-հունական քոլեջի և Մոսկվայի ինովացիոն տեխնոլոգիաների մասնագիտական քոլեջի համագործակցությունը

Հայ-հունական քոլեջի և Մոսկվայի ինովացիոն տեխնոլոգիաների մասնագիտական քոլեջի միջև նոր համագործակցության պայմանագիր կնքվելուց հետո ս.թ. մայիսի 31-ից մինչև հունիսի 6-ը Մոսկվայից Հայաստան ժամանեցին