Գլխավոր

 

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

28-08-2015

Հայաստանի ազգային թիմի «Աշխարհի հմտություններ» միջազգային մրցույթի արդյունքները

26-08-2015

Հայաստանի ազգային թիմի մասնակցությունը «Աշխարհի Հմտություններ»-2015 43-րդ միջազգային մրցույթին

         

Օգոստոսի 11-16-ը Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում կայացել է «Աշխարհի հմտություններ» միջազգային մրցույթը:Հայաստանի Հանրապետությունը 2012 թվականից դարձել է «Աշխարհի Հմտություններ» միջազգային կազմակերպության անդամ: Հայաստանի ազգային թիմը (մասնակցությամբ քոլեջների ուսանողների) առաջին անգամ մասնակցել է 2013թ. հունիսի 26-ից հուլիսի 8-ը Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքում կայացած «Աշխարհի Հմտություններ» 42-րդ մրցույթին՝ ոսկերչություն, նորաձևության տեխնոլոգիա և խոհարարություն մասնագիտությունների գծով:

05-08-2015

ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից 2015թ. իրականացված դասընթացներ

2015 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը ՄԿՈՒ ոլորտի շահառուների համար կազմակերպել և իրականացրել է հետևյալ վերապատրաստումները.