Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

 

Նորություններ

11-07-2014

Հաստատվել է նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության օրինակելի կարգը

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հուլիսի 10-ի N 732-Ա/Ք հրամանով ստորագրել է  Հայաստանի Հանրապետության Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հուլիսի 10-ի N 732-Ա/Ք հրամանով ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության օրինակելի կարգը: Հրամանի տեքստը հասանելի է նաև www.mkuzak.am կայքի, «Օրենսդրություն և նորմատիվ փաստաթղթեր»  բաժնի «Հրամաններ» ենթաբաժնում:

10-07-2014

2014թ. «Հացը լեռներում» տոնածիսական փառատոն

2014թ. հունիսի 12-ին Խոհարարների օրվա կապակցությամբ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, կազմակերպվեց «Հացը լեռներում» խորագրով տոնածիսական փառատոն «Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման» ՀԿ նախագահ, «Արարատ հոլ» ռեստորանի գլխավոր խոհարար և տնօրեն Սեդրակ Մամուլյանի նախաձեռնությամբ:  Փառատոնին իր ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեց նաև Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության Հայ-Հունական պետական քոլեջը, որն այս տարի ներկայացնում էր Խաղողօրհնեք տոնը՝ [...]

«Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ»-ի պատվիրակության այցը Սալոնիկի տուրիզմի քոլեջ

2014թ. մայիսի 5-9-ը «Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության Հայ-Հունական պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա. Վարդանյանի նախաձեռնությամբ քոլեջի պատվիրակությունը, այցելեց Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքի տուրիզմի քոլեջ: Պատվիրակության կազմում էին ինչպես քոլեջի դասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ, այնպես էլ «Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության Հայ-Հունական պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի սոցիալական գործընկերների ներկայացուցիչներ:  Նախքան Սալոնիկ ուղևորվել քոլեջի պատվիրակությունը այցելեց նաև [...]