Գլխավոր

 

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

27-05-2015

ԳՊՀ- Ի դասախոսների հանդիպումը ուսանողների հետ

Գորիսի պետական համալսարանի բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մհեր Քումունցը, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Համլետ Հովսեփյանը Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դահլիճում հանդիպում ունեցան ավարտական կուրսերի ուսանողների հետ:

25-05-2015

ՄԿՈՒԶԱԿ-ը՝ Եվրոպայի օրվա ցուցահանդեսին

Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների շրջանակում մայիսի 24-ին Երևանի Հյուսիսային պողոտայում բացվեց տեղեկատվական ցուցահանդես, որին մասնակցեց նաև ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնը:

22-05-2015

Երևանի Տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի իրականացրած ծրագրերը

Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջը Արաբկիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ իրականացնում է երկու ծրագիր: