Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

Մեկնարկել է ուսումնական ձեռնարկների հայտերի ընդունման գործընթացը

Մեկնարկել է ուսումնական ձեռնարկների հայտերի ընդունման գործընթացը:

«ԱՆՈւՇԸ» Ա. ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԲԵՄՈւՄ

4

2017 թվականին լրանում է Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի 50-ամյակը: Օրերս տեղի ունեցավ հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկը. ներկայացվեց Ա. Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան (հատվածներ):

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿՍՏԵՂԾՎԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ ԱԿԱԴԵՄԻԱ. ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՓՈԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

15497746_1186292618131529_1658652785_n.thumb

ՀՀ ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում ստորագրվեց փոխըմբռնման եռակողմ հուշագիր ԿԳՆ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի, «Սոֆթլայն Ինթերնեյշնլ» ընկերության և ՀՀ ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի միջև: