Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

Ձեռնարկատիրական ուսուցումը ՄԿՈՒ ոլորտում

«Ձեռնարկատիրական ուսուցում» ծրագրի ներդրման գործընթացի մշտադիտարկումների արդյունքներն ամփոփելո համար մայիսի 19-ին տեղի ունեցավ GIZ-ի կողմից կազմակերպված հանդիպում, որին ներկա էին GIZ, ՄԿՈՒԶԱԿ, ՓՄՁԶԱԿ, ՄԿՈՒ հաստատությունների և սոցիալական գործընկերության ներկայացուցիչներ:

«Հայաստանի հմտություններ» մրցույթի նախնական փուլը հաղթահարած մասնակիցներ

Վիդեո-կոնֆերանս «Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամում

DSC08672

«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամում դեռևս ուսումնական տարվա սկզբից ներդրվել է վիդեո-կոնֆերանս համակարգ, որն առցանց համագործակցության հնարավորություն է ստեղծում  մասնագիտական ոլորտի գործընկերների համար: