Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

22-04-2015

Գրական երաժշտական երեկո Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջում

Մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի շրջանակներում Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջում տեղի ունեցավ «Կոմիտասը՝ աստվածային, ամենահայ» գրական-երաժշտական ցերեկույթ:

18-04-2015

Դասախոսություն` Հայոց ցեղասպանության թեմայով

Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի շրջանակներում Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջում դասախոսությամբ հանդես եկավ  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայկական հարցի և  հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող Լիլիթ Հովհաննիսյանը:

15-04-2015

Ապրիլյան տոները Հայ-հունական պետական քոլեջում

Ապրիլին Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջում տեղի ունեցավ Սուրբ Զատիկին և Մայրության ու գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառում: