Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

 

Նորություններ

31-03-2014

Համաժողով Սկոլկովոյում՝ Մոսկվայի կառավարման դպրոցում

Մարտի 25-ին Մոսկվայի կառավարման Սկոլկովո դպրոցում կայացավ  մասնագիտական կրթության ոլորտի ղեկավարների վերապատրաստման նոր գործիքի` միջին մասնագիտական կրթության հաստատության կառավարման համակարգչային սիմուլյատորի, քննությանը և փորձարկմանը նվիրված միջազգային համաժողով: Միջին մասնագիտական կրթության հաստատության կառավարման համակարգչային սիմուլյատոր ինտերակտիվ դասընթացը մշակվել է Սկոլկովոյի Կրթության մշակման կենտրոնի (SEDeC) կողմից`  բիզնես – դպրոց և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության միջազգային համագործակցության  ծրագրի շրջանակներում` [...]

28-03-2014

Մեկ օր № 25836 զորամասի զինվորի հետ

Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջի ուսանողները սերտ կապի մեջ են բազմաթիվ կրթօջախների, կազմակերպությունների, միավորումների հետ (ծերանոց, դպրոց, մանկատուն, քոլեջ, բուհ, № 3 քաղաքային գրադարան): Այս տարվա մարտ ամսին քոլեջի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների համալիր պլանի շրջանակ­ներում աշխատակազմը և ուսանողները կազմակերպեցին հերթական բարեգործական ակցիան` այցելեցին Հայոց բանակի № 25836 զորամաս` հայրենիքի քաջարի պաշտպաններին նվիրաբերելով ավելի քան 700 կտոր [...]

21-03-2014

ԴԴՄԱՏՈՆ, Ավանդույթների համատեղում