Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

 

Նորություններ

15-08-2014

Վերապատրաստում «ՄԿՈւ համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մեխանիզմների մշակում» թեմայով:

     Օգոստոսի 12-14-ը ՄԿՈւ զարգացման ազգային կենտրոնում կազմակերպվել էր վերապատրաստում «ՄԿՈւ համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մեխանիզմների մշակում» թեմայով:      Նախատեսվում է 2014-2015 ուսումնական տարվանից չորս ուսումնական հաստատություններում «Հաշվապահական հաշվառում» և «Հագուստի մոդելավորում» մասնագիտությունների գծով  փորձնական կարգով ներդնել կրեդիտային համակարգ:         Վերապատրաստման նպատակն էր փորձարկմանը մասնակցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսական կազմին [...]

11-07-2014

Հաստատվել է նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության օրինակելի կարգը

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հուլիսի 10-ի N 732-Ա/Ք հրամանով ստորագրել է  Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության օրինակելի կարգը: Հրամանի տեքստը հասանելի է նաև www.mkuzak.am կայքի, «Օրենսդրություն և նորմատիվ փաստաթղթեր»  բաժնի «Հրամաններ» ենթաբաժնում:

10-07-2014

2014թ. «Հացը լեռներում» տոնածիսական փառատոն

2014թ. հունիսի 12-ին Խոհարարների օրվա կապակցությամբ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, կազմակերպվեց «Հացը լեռներում» խորագրով տոնածիսական փառատոն «Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման» ՀԿ նախագահ, «Արարատ հոլ» ռեստորանի գլխավոր խոհարար և տնօրեն Սեդրակ Մամուլյանի նախաձեռնությամբ:  Փառատոնին իր ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեց նաև Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության Հայ-Հունական պետական քոլեջը, որն այս տարի ներկայացնում էր Խաղողօրհնեք տոնը՝ [...]