Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

27-01-2015

Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի ուսանողների ներկայացումը Նարեկացի արվեստի միությունում

Հունվարի 22-ին Երևանի Տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի «Դերասանական արվեստ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները Համո Սահյանի բանաստեղծությունների ընտրանու հիման վրա Նարեկացի Արվեստի Միությունում խաղացին «Օրը մթնեց»երաժշտական ներկայացումը: Միջոցառմանը ներկա էին հայ թատրոնի կարկառուն դեմքեր, թատերասերներ, ուսանողներ:     

19-01-2015

2015թ հրատարակվելիք ձեռնարկների մասին

ՄԿՈւ զարգացման ազգային կենտրոնը նախատեսում է իրականացնել ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական գրականության տպագրման աշխատանքներ ՄԿՈՒ հաստատությունների համար: Ուսումնական հաստատությունների կարիքները վերհանելու նպատակով առաջարկում ենք ՄԿՈւ զարգացման ազգային կենտրոն ներկայացնել անհրաժեշտ գրականության ցանկը (էլեկտրոնային հասցե՝ mkuzakinfo@gmail.com): Միաժամանակ հայտնում ենք նաև, որ մինչև փետրվարի 15-ը ընդունվում են 2015 թվականին հրատարակվելիք ուսումնական ձեռնարկների հայտերը: Մանրամասները՝ տե՛ս «Հայտարարություններ» բաժնում:

16-01-2015

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի հիմնական նպատակներն են աջակցել նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգի զարգացմանը, բարեփոխումներին և արդյունավետության բարձրացմանը:   Կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում, ի թիվս այլ գործառույթների, իրականացնում է ՄԿՈՒ ոլորտի հետազոտության, օրենսդրական ակտերի, պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և վերանայման, մոդուլային ծրագրերի և ուսումնական պլանների մշակման, մոնիթորինգի իրականացման  աշխատանքներ: Կենտրոնը [...]