Գլխավոր

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

  1. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (այսուհետ` ՄԿՈՒ), այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.
  2. աջակցել  հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը.
  3. օժանդակել բոլորի համար ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.
  4. նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

Նորություններ

Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի «Գաուդեամուս» թատրոնը հյուրընկալվեց Լոռու մարզում

Gaudeamus Logo

Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի «Գաուդեամուս» թատրոնը հոկտեմբերի 11-ին մասնակցեց «Թատերական Լոռի» փառատոնին:

Հայաստանում կարիերայի ուղղորդման համակարգի զարգացում

14702337_1374610102579937_2883804737665522406_n

Հոկտեմբերի 11-ին, «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամը՝ համագործակցելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի (ՄԿՄԿ) հետ, Եվրոպական կրթական հիմնադրամի (ԵԿՀ) աջակցությամբ Երևանի «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոնում կազմակերպեց «Հայաստանում կարիերայի ուղղորդման համակարգի զարգացում. ուսումնառություն Եվրոպական քաղաքականությունից և փորձից» թեմայով համաժողով:

ՄԵՂՐԻԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՏՈՆՈՒՄ Է ԻՐ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 15-ԱՄՅԱԿԸ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Մեղրիի պետական քոլեջը տոնում է հիմնադրման 15-ամյակը: