World Skills

(Հայերեն) «Հայաստանի հմտություններ 2021» ազգային մրցույթի եզրարափակիչ փուլ

Sorry, this entry is only available in Armenian.

(Հայերեն) Կայացել է «Հայաստանի հմտություններ 2021» ազգային մրցույթի նախընտրական փուլը

Sorry, this entry is only available in Armenian.

(Հայերեն) «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2021թ.» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ

Sorry, this entry is only available in Armenian.

(Հայերեն) WorldSkills Armenia 2020 ֆիլմի մասին

Sorry, this entry is only available in Armenian.

WorldSkills Kazan2019

69264123_2262250187221042_5373413994679762944_n

The 45th International Competition of WorldSkills took place in Kazan Russian Federation on August 22-27; where 1354 young specialists from 63 countries participated in 56 skills. (more…)

(Հայերեն) Աշխարհի հմտություններ 2019

Sorry, this entry is only available in Armenian.

Awarding Ceremony of “ArmenianSkills” National Competition

46983741_2438264409734172_8888617368066981888_o

The awarding ceremony of “ArmenianSkills” National Competition was held in “Armenia Marriott” hotel, “Tigran Mets” hall on November 29. (more…)

Awarding Ceremony of the Participants of “Armenian Skills” 6th National Contest

46517041_2135232036540183_5114823793428135936_o

On November 29, 2018, at 14:00, the Awarding Ceremony of the Participants of “Armenian Skills” 6th National Contest will take place in Yerevan Marriott Armenia Hotel, at Tigran Mets Hall. (more…)

The Results of “Armenian Skills” National Competition are Released

logo13

“Armenian Skills” National competition was held from 16-17 of November in the following specialties: “Cooking”, “Jewelry”, “Fashion Technology” Mechatronics and Web Design. (more…)

(Հայերեն) ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

Sorry, this entry is only available in Armenian.