Գործարար կանանց և ՄԿՈՒ հաստատությունների համագործակցության դերը մասնագետների պատրաստման գործում

31 received_523719278592872 (2)

2021թ. փետրվարի 26-ին  «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամը (ԲԿԳ) գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈւ)-համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում հրավիրեց աշխատաժողով՝ ՄԿՈւ հաստատությունների կին տնօրենների և կին գործարարների մասնակցությամբ՝ սննդի, թեթև արդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ոսկերչության, շինարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, սպասարկման/ծառայությունների ոլորտներից: Աշխատաժողովին մասնակցում էր նաև ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՆԱՄՄԿ վարչության ներկայացուցիչը:

ԲԿԳ հիմնադրամի նախագահ և «ՄԿՈՒ-համագործակցություն» ծրագրի ղեկավար Մարինե Ժամկոչյանը աշխատաժողովի մասնակիցներին, ներկայացրեց կրթության և բիզնեսի երկխոսության դերի կարևորությունը ՄԿՈւ ոլորտի զարգացման գործում: Նա նշեց, որ աշխատաժողովը նպատակ է հետապնդում նպաստելու աշխատաշուկա-մասնագիտական կրթություն կապի ստեղծմանը, կին ձեռներեցների և ՄԿՈւ հաստատությունների միջև երկխոսության ձևավորմանը, փորձի փոխանակմանը, ինչպես նաև փոխշահավետ համագործակցության ընդլայնմանը՝ միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պատրաստման գործում:

15 received_886931882120428      23 received_1654374971616956 (1)      6 received_836729220531183

Ներկայացվեցին գերմանական  «ՄԿՈՒ-համագործակցություն» ծրագրի շրջանակում ընկերությունների ու ՄԿՈւ հաստատությունների տնօրենների համար Գերմանիայում կազմակերպված դուալ կրթության փորձի ուսումնասիրման և փոխանակման այցերի արդյունքները:Եվ՛ գործատուները, և՛ ՄԿՈւ հաստատությունների տնօրենները լավագույնս իրականացրել են ձեռք բերված գիտելիքներն ու փորձը իրենց հաստատություններում: Մասնավորապես գործատուների համար իրականացված դասընթացների արդյունքում ուսանողների պրակտիկան իրականացվել է կազմակերպություններում, միաժամանակ գործատուի կողմից ուսանողներին վարձատրելու հնարավորությունով, ինչպես նաև ուսանողների մոտ ձեռնարկատիրական մտածելակերպն ու կարողությունները զարգացնելու նպատակով գերմանական  մոդելի հիման վրա մի քանի ՄԿՈւ հաստատություններում ստեղծվել են պիլոտային «Ուսանողական ընկերություններ», տարբեր մասնագիտությունների գծով, իսկ Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարանում, որպես նոր մասնագիտություն, նաև արևային վահանակների ստեղծման «Ուսանողական ընկերություններ»:

Աշխատաժողովին ընկերությունների և ՄԿՈւ հաստատությունների միջև խմբային աշխատանքի արդյունքում վեր հանվեցին ՄԿՈւ ոլորտում առկա խնդիրներն ու տրվեցի դրանց լուծման առաջարկություններ:

Աշխատաժողովին ներկայացվեց նաև «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամի կողմից 2020թ. ընթացքում իրականացված մասնագիտական աշխատակազմի կարիքների  ուսումնասիրության վերլուծության արդյունքները, ինչպես նաև 2021թ.-ին «ՄԿՈւ-համագործակցություն» ծրագրում նախատեսված միջոցառումների և գործողությունների վերաբերյալ:

Նորություններ

GIZ-ն աջակցում է ՄԿՈՒ ոլորտի բարեփոխումներին

IMG_0773

2021թ. մարտի 26-ին տեղի ունեցավ ՄԿՈւ ոլորտի բարեփոխման առաջարկների փաթեթի քննարկումը շահառուների հետ։ Քննարկմանը մասնակցել են ինչպես ոլորտում քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու իրավասու պետական մարմինները, այնպես էլ՝ ՄԿՈՒ հաստատություններն ու սոցիալական գործընկեր մասնավոր կազմակերպությունները։

Գործարար կանանց և ՄԿՈՒ հաստատությունների համագործակցության դերը մասնագետների պատրաստման գործում

31 received_523719278592872 (2)

2021թ. փետրվարի 26-ին  «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամը (ԲԿԳ) գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈւ)-համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում հրավիրեց աշխատաժողով՝ ՄԿՈւ հաստատությունների կին տնօրենների և կին գործարարների մասնակցությամբ՝ սննդի, թեթև արդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ոսկերչության, շինարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, սպասարկման/ծառայությունների ոլորտներից:

«ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ/ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՀԱՄԱՐ ՄԿՈւ-ԲԻԶՆԵՍ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԴՊՐՈՑ-ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ) ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄՐՏԱԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ »

20210212_124321

«Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամը (ԲԿԳ) գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈւ)-համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում 2021թ. փետրվարի 12-13-ը Աղվերանում տեղի ունեցավ աշխատաժողով, որին հրավիրված էին «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ», «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական ընկերությունների, «ՅՈՒՔՈՄ», «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» հեռահաղորդակցության և այլ ոլորտների ընկերությունների ղեկավար ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ՄԿՈՒ հաստատությունների տնօրեններ: