Միջազգային փաստաթղթեր

ԹՈՒՐԻՆԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 2018-2020 ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՄԱՍ 2

ԹՈՒՐԻՆԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 2018-2020 ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՄԱՍ 1

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

10 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՆՈՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԶԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

UNSECO report on “Level-setting and recognition of learning outcomes”

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեխնիկական նկարագիր

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Տեխնիկական նկարագիր

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Տեխնիկական նկարագիր

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿԻ ԵՎ ԺՅՈՒՐԻԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ՁԵՌՆԱՐԿ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՑԵՆԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Տեխնիկական պատվիրակի տարբերակ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈԴԵՔՍ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

  

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

   

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  

ԵՐԿՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎՍՏՐԻԱՅՈՒՄ

  

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Աշխատանքի վայրում ուսուցման  հաջողված փորձի օրինակներ Եվրոպայում

  

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ

   

ԲՐՅՈՒԳԵԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՐԱ 2011-2020 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ

  

ՄԿՈՒ-Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՀԵԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ

հետազոտական զեկույց N11

  

ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 2011-2013 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  

Հետազոտական աշխատանք 17

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՇԱՀԵԿԱՆ ԵՆ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ

  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

OՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ՄԿՈՒԵԿ) ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

OՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԵՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՍԱԲՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ և ՀԵՆԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿ

   

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՇԿԵՐՏՆԵՐԻ և ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ

ԱՄՓՈՓ ԶԵԿՈՒՅՑ

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ CEDEFOP-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ NO 3

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇԱՐԿՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

  

ՈւՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՈՂՋ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԾՐԱԳԻՐ 2008-2010թթ. ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ/ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ 2009թ. ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ- ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  

ՄԿԵԱ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԶԵԿՈւՅՑ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈւՄ

  

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ

  

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ

  

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ

  

ՄԱՍՏՐԻԽԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ

ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՄԿՈՒ) ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

ԼԻՍԱԲՈՆ-ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ-ՄԱՍՏՐԻԽ. ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ 2010Թ. ՀԱՄԱՐ

   

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ, ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ

   

ՑԿՅԱՆՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՑԿԾ)

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2009Թ.

ՄԱՍ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

   

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ

   

ԲՈՐԴՈՅԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ՑԿԾ-ի ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

2009թ. ՄԱՍ II: ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 31

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

ՀԵԼՍԻՆԿԻԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ (ՈԵՇ)

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

   

ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

8 ՄԱՐՏԻ 2004

2010-ԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ. ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՄԱՆԵՐ և ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2008Թ. ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի

ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ԿԲՀ (ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ)

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ:

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆ ԻՍԿԱՊԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ Է

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ.

ՀԵՏԱԳԱ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

   

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1)

  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (2)

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

  

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

  

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ և ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ, 10-11 ՀՈՒՆԻՍ 2002Թ.

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

   

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՁԵՌՆԱՐԿ

   

ԵՎՐՈՓԱՍ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԱՅԱՆ ՁևԱԹՂԹԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

   

ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԻ 2004Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 2241/2004/EC ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ և ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ (ԵՎՐՈՓԱՍ)

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀԱՆՁԱՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԼԻՆԵԼԸ

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ 2002Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(2002/C 163/01)

   

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ (ՆՄԿՈՒ) ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

   

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 2009

ՄԿՈՒ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

Նորություններ

«ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ»

06 (1)

 2022թ. մայիսի 19-ին «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամը Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակի հետ համատեղ, գերմանական «ՄԿՈՒ- համագործակցություն ՀարավայինԿովկասում» ծրագրի շրջանակներում իրականացրեց «Կարողությունների զարգացում, նախագծերի մշակման և ձևավորման փորձը» խորագրով

«ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ/ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ», «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ», «ՄԿՈՒ – ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

11

Գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ) Համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում «Բիզնես և Կրթություն Գործընկերություն» հիմնադրամը, «Բիզնես և Կրթություն» Ասոցիացիան, ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ ս.թ մայիսի 11-ին իրականացրեցին գերմանական հաջողված փորձի վրա հիմնված «Աշակերտական/Ուսանողական Ընկերություն կրթական մոդելի ներդրումը Հայաստանում», «Մասնագիտական կողմնորոշում», «ՄԿՈՒ – մասնավոր հատված համագործակցություն» խորագրով համաժողովը:

ԶԵԿՈՒՅՑ

Հրապարակվել է ԵԿՀ-ԱՄԿ  կարիերայի զարգացման աջակցման ազգային համակարգի զեկույցը: