International documents

COPING WITH CHANGES IN INTERNATIONAL CLASSIFICATIONS OF SECTORS AND OCCUPATIONS/ APPLICATION IN SKILLS FORECASTING

TRAINING LEAVE

POLICIES AND PRACTICE IN EUROPE

LEARNING AND INNOVATION IN ENTERPRISES

A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE

TEN ACTIONS TO HELP EQUIP PEOPLE IN EUROPE WITH BETTER SKILLS

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

COOKING

Technical Description

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

FASHION TECHNOLOGY

Technical Description

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

JEWELLERY

Technical Description

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

TECHNICAL DELEGATE AND JURY PRESIDENT GUIDE

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

TEAM LEADER HANDBOOK

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

SCENARIO TRAINING

Technical Delegate Version

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

MEMBERSHIP

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

THE VALUE OF MEMBERSHIP

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

CODE OF ETHICS

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

COMPETITION RULES

  

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

STANDING ORDERS

   

“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”

CONSTITUTION

   

DUAL VOCATIONAL EDUCATION AND

TRAINING IN AUSTRIA

  

LEARNING WHILE WORKING

Success stories on workplace learning in Europe

  

QUALITY MANAGEMENT RECOMMENDATION FOR

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

   

The Bruges Communiqué on enhanced

European Cooperation in Vocational Education and Training

for the period 2011-2020

  

The economic benefits

of VET for individuals

RESEARCH PAPER No 11

  

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2011-2013

STRATEGIC PRIORITIES

  

RESEARCH PAPER No 17

Vocational education and training

is good for you

  

EUROPEAN UNION

LEGISLATIVE ACTS AD OTHER INSTRUMENTS

RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

OF THE COUNCIL on the establishment of a European Credit System

for Vocational Education and Training (ECVET)

  

EUROPEAN UNION

LEGISLATIVE ACTS AD OTHER INSTRUMENTS

RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

OF THE COUNCIL on the establishment of a European Credit System

for Vocational Education and Training (ECVET)

   

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

A coherent framework of indicators and benchmarks for monitoring progress towards

the Lisbon objectives in education and training

   

Overcoming Obstacles to Mobility for Apprentices and

Other Young People in Vocational Education and Training

Summary Report

  

Cedefop working paper No 3

Skill mismatch Identifying priorities for future research

  

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2008-2010

UPDATE 2009 – STRATEGIC PRIORITIES

  

EAEA Conference report

The implementation of the European Commission’s Action Plan on Adult learning

  

EUROPEAN COMMISSION

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,

THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

  

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL

AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

  

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ

  

ՄԱՍՏՐԻԽԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ

ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՄԿՈՒ) ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

ԼԻՍԱԲՈՆ-ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ-ՄԱՍՏՐԻԽ. ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ 2010Թ. ՀԱՄԱՐ

   

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ, ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ

   

ՑԿՅԱՆՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՑԿԾ)

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2009Թ.

ՄԱՍ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

   

ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ

   

ԲՈՐԴՈՅԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ՑԿԾ-ի ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

2009թ. ՄԱՍ II: ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 31

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

ՀԵԼՍԻՆԿԻԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ (ՈԵՇ)

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

   

ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

8 ՄԱՐՏԻ 2004

2010-ԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ. ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՄԱՆԵՐ և ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2008Թ. ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի

ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   

ԿԲՀ (ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ)

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ:

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆ ԻՍԿԱՊԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ Է

  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ.

ՀԵՏԱԳԱ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

   

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1)

  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (2)

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

  

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

  

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ և ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ, 10-11 ՀՈՒՆԻՍ 2002Թ.

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

   

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՁԵՌՆԱՐԿ

   

ԵՎՐՈՓԱՍ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԱՅԱՆ ՁևԱԹՂԹԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

   

ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԻ 2004Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 2241/2004/EC ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ և ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ (ԵՎՐՈՓԱՍ)

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀԱՆՁԱՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԼԻՆԵԼԸ

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ 2002Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(2002/C 163/01)

   

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ (ՆՄԿՈՒ) ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

   

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՌԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 2009

ՄԿՈՒ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ