2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

ԴասիչըՄասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունըՈրակավորումը
2304Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսահարդար
2401Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
2704Գինեգործություն և հյութերիարտադրություն Գինեգործ
2901Վերամաբարձ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Ավտոկռունկավար
2908Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Երեսապատող-սալիկապատող
2912Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներՓականագործ-սանտեխնիկ
3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսությանկազմակերպում Ագարակապան

Միջին մասնագիտական կրթության

ԴասիչըՄասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունը Որակավորումը
0201Իրավագիտություն Իրավագետ
0603Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) Ֆինանսիստ
0604Բանկային գործ Բանկային գործի մասնագետ
0902Բաց լեռնային աշխատանքներ Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ
1705Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
2004Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր Տեխնիկ
2201Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր Տեխնիկ-էլեկտրոնիկ
2203Հաշվողական տեխնիկայի և ամտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Տեխնիկ-ծրագրավորող
2401Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
2913Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործումՏեխնիկ
3101Հողաշինարարություն Տեխնիկ-հողաշինարար
3102Գյուղատնտեսագիտություն Տեխնիկ-գյուղատնտես
3103Անասնաբուծություն Անասնաբույծ
3104Անասնաբուժություն Անասնաբույժ
3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսությանկազմակերպում Ֆերմեր
3114Գյուղատնտեսականմեքենաների և սարքավորումներիշահագործում, նորոգում Տեխնիկ