2014թ.-ից սկսած մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ

2014թ. մշակված նախնական մասնագիտական կրթության որակավորումների պետական կրթական չափորոշիչներ

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անավանում
5-25.62.01Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա5-25.62.01.02-3 Էլեկտրա-եռակցող
2-13.93.01Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական իրերի պատրաստում2-13.93.01.01-3 Գորգագործ
2-23.41.01Զարդակիրառական նշանակության խեցեգործական իրերի պատրաստում2-23.41.01.02-3 Պատրաստող` խեցեգործական գեղարվեստական իրերի
5-42.11.01Ճանապարհա-շինարարական եվ բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում5-42.11.01.03-3 Փականա-գործ՝ ճանապարհա-շինարարական մեքենաների եվ տրակտորների նորոգման
6-02.10.02Պարտեզպուրա-կային գործ6-02.10.02.01-3 Այգեպան
2-32.13.01Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն2-32.13.01.05-3 Արհեստավոր-մանրանկարիչ

2014թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչ Որակավորման անվանում
7-86.90.05Բուժական կոսմետոլոգիա7-86.90.05.01-4 Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ
2-90.01.01Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. ժող. գործիքներ 2. փողային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)2-90.01.01.01-4 Դասավան-դող-մասնագետ` գործիքային կատարողական արվեստի
2-90.01.01Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. դաշնամուր, 2. լարային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)2-90.01.01.01-4 Դասավան-դող-մասնագետ` գործիքային կատարողական արվեստի
2-90.01.02Երգեցողություն2-90.01.02.01-4 Երգիչ-կատարող
2-90.01.03Երգչախմբա-վարություն2-90.01.03.01-4 Դասավան-դող-խմբավար
Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում Վեբ-դիզայներ
9-84.25.03Շրջակա միջավայրի պահպանում եվ բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում9-84.25.03.01-4 Տեխնիկ-էկոլոգ` շրջակա միջավայրի պահպանման եվ բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման
Ջերմատնային տնտեսություն Տեխնիկ-ագրոնոմ
2-90.03.03Քանդակա-գործություն2-90.03.03.01-4Քանդակա-գործ-դասավանդող
7-86.22.05Քույրական գործի կազմակերպում7-86.22.05.01-4 Բուժքույր-մենեջեր