2014 -2015ԹԹ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) և ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչՈրակավորում
2-32.12.01Զարդակիրառական նշանակության թանկարժեք իրերի պատրաստում2-32.12.01.01-3 Ոսկերիչ Մոդուլային ծրագիր
3-82.11.01Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում3-82.11.01.01-3 Գործավար Մոդուլային ծրագիր
5-14.19.01 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա 5-14.19.01.04-3 Դերձակ Մոդուլային ծրագիր
5-25.62.02Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա5-25.62.02.03-3 Խառատ Մոդուլային ծրագիր
5-27.40.01 Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում5-27.40.01.02-3 Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա-սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի Մոդուլային ծրագիր
5-33.13.03Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում5-33.13.03.01-3 Ռադիոհեռուս- տատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ Մոդուլային ծրագիր
5-33.14.02Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում5-33.14.02.01-3 Փականագործ-էլեկտրիկ՝ էլեկտրա- սարքավորումների նորոգման Մոդուլային ծրագիր
8-61.90.01 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում8-61.90.01.01-3 Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնացման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչՈրակավորում
1015.01.5Զբոսաշրջություն1015.01.01.5 Մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման
2-74.30.02Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ2-74.30.02.01-4 Զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման մենեջեր
2-74.30.03Գործավարություն և թարգմանություն2-74.30.03.01-4 Գործավար-թարգմանիչ Մոդուլային ծրագիր
3-69.20.01Հաշվապահական հաշվառում3-69.20.01.01-4 Հաշվապահ
3-70.22.01Մենեջմենթ (կառավարում)(ըստ ճյուղերի)3-70.22.01.01-4 Առևտրի մենեջեր
3-73.20.01Շուկայաբանություն3-73.20.01.01-4 Շուկայաբան
5-10.73.01 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա5-10.73.01.01-4 Տեխնոլոգ՝ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության Մոդուլային ծրագիր
8-55.10.01Սպասարկման կազմակերպում8-55.10.01.01-4 Մենեջեր՝ սպասարկման ոլորտի