(Հայերեն) 2015 թվականին հաստատված վերանայված մոդուլային ծրագրեր և ուսումնական պլաններ