(Հայերեն) 2016 թվականին հաստատված վերանայված մոդուլային ծրագրեր և ուսումնական պլաններ