(Հայերեն) 2015թ.մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, մոդուլային ծրագրեր և ուսումնական պլաններ