2013-2015թթ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնա -գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
2-0.01. 01Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն2-90.01.01. 02-3Ձևավորող՝ ցուցափեղկերի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
2-13.93. 01Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական իրերի պատրաստում2-13.93.01. 01-3Գորգագործ Մոդուլային ծրագիր
2-13.93. 01Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական իրերի պատրաստում2-13.93.01. 03-3Ասեղնագործող-ժանեկագործող Մոդուլային ծրագիր
2-23.41. 01Զարդակիրառական նշանակության խեցեգործական իրերի պատրաստում2-23.41.01. 02-3Պատրաստող՝ խեցեգործական գեղարվեստական իրերի Մոդուլային ծրագիր
2-32.13. 01Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն2-32.13.01. 01-3Փորագրող՝ քարե գեղարվեստական իրերի Մոդուլային ծրագիր
2-32.13. 01Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն2-32.13.01. 05-3Արհեստավոր-մանրանկարիչ Մոդուլային ծրագիր
5-10.51. 01Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա5.10.51.01. 08-3Պանրագործ Մոդուլային ծրագիր
5-15.20. 01Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա5-15.20.01.02-3Կոշկակար Մոդուլային ծրագիր
5-25.62. 01Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա5-25.62.01. 02-3Էլեկտրաեռակցող Մոդուլային ծրագիր
5-33.11. 01Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում5-33.11.01. 03-3Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
5-42.11. 01Ճանապարհա-շինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում5-42.11.01.03-3Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման Մոդուլային ծրագիր
5-43.29. 01Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում5-43.29.01. 01-3Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
6-01.61. 01Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում6-01.61.01. 01-3Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների նորոգման Մոդուլային ծրագիր
6-02.10. 02Պարտեզպուրակային գործ6-02.10.02. 01-3Այգեպան Մոդուլային ծրագիր
6-16.29. 01Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա6-16.29. 01-3Պատրաստող՝ կահույքի զարդային տարրերի Մոդուլային ծրագիր
6-16.29. 01Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա6-16.29.01. 05-3Օպերատոր՝ փայտամշակման հաստոցների Մոդուլային ծրագիր
8-96.02. 01Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում8-96.02.01. 01-3Մատնահարդար Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր