2008-2012թթ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

ԴասիչըՄասնագիտությունըՈրակավորումը
0515 Զարդակիրառական արվեստՓայտի գեղարվեստական փորագրող Մոդուլային ծրագիր
Ոսկերիչ* Մոդուլային ծրագիր
Դերձակ-մոդելավորող Մոդուլային ծրագիր
0601 ՀաշվետարությունՀաշվետար * Մոդուլային ծրագիր
0604 Բանկային գործԳանձապահ Մոդուլային ծրագիր
0605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկումԳործավար* Մոդուլային ծրագիր
0904 Օգտակար հանածոների հարստացումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործումԷլեկտրասարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամոնտաժող* Մոդուլային ծրագիր
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործումԷլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործ-էլեկտրիկ * Մոդուլային ծրագիր
Վերելակների էլեկտրամեխանիկ Մոդուլային ծրագիր
1007 Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժումԷլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող* Մոդուլային ծրագիր
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբԴարբին-դրոշմող* Մոդուլային ծրագիր
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիաԳազաեռակցող Մոդուլային ծրագիր
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրաԽառատ * Մոդուլային ծրագիր
Ֆրեզող Մոդուլային ծրագիր
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործումՓականագործ-գործիքագործ Մոդուլային ծրագիր
2009 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործումԷլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող Մոդուլային ծրագիր
2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ* Մոդուլային ծրագիր
2203 Համակարգիչների շահագործումՀամակարգիչների օպերատոր* Մոդուլային ծրագիր
2204 Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգումԷլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ Մոդուլային ծրագիր
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարումՎարսահարդար* Մոդուլային ծրագիր
2311 Հասարակական սնունդՀրուշակագործ Մոդուլային ծրագիր
Խոհարար* Մոդուլային ծրագիր
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենայի վարորդ* Մոդուլային ծրագիր
Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ* Մոդուլային ծրագիր
2402 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում Ազդանշանային, կենտրոնացման, արգելափակման սարքերի սպասարկման և նորոգման էլեկտրամոնտաժող* Մոդուլային ծրագիր
2512 Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիաԼայն պրոֆիլի ապարատավար Մոդուլային ծրագիր
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրությունԳինեգործ* Մոդուլային ծրագիր
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների արտադրության վարպետ Մոդուլային ծրագիր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Ենթավարպետ Մոդուլային ծրագիր
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ* Մոդուլային ծրագիր
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Ավտոկռունկավար* Մոդուլային ծրագիր
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում Որմնադիր Մոդուլային ծրագիր
Շինարարական կառուցվածքների մոնտաժող Մոդուլային ծրագիր
2906 Տանիքագործական աշխատանքների իրականացումՏանիքագործ Մոդուլային ծրագիր
2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքերՀյուսն, ատաղձագործ* Մոդուլային ծրագիր
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացումԵրեսապատող-սալիկապատող* Մոդուլային ծրագիր
Ծեփագործ Մոդուլային ծրագիր
Ներկարար Մոդուլային ծրագիր
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներՓականագործ-սանտեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2915 Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործումԳազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ Մոդուլային ծրագիր
3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովումԳյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար Մոդուլային ծրագիր
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպումՖերմեր, գյուղատնտես* Մոդուլային ծրագիր
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)Քիմիական անալիզի լաբորանտ Մոդուլային ծրագիր