2008-2012թթ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնագիտության դասիչըՄասնագիտությունըՈրակավորումը
0201 ԻրավագիտությունԻրավագետ* Մոդուլային ծրագիր
0202 Սոցիալական ապահովության կազմակերպումՄենեջեր (կազմակերպիչ) Մոդուլային ծրագիր
0205 Սոցիալական աշխատանքՍոցիալական աշխատանքի մասնագետ Մոդուլային ծրագիր
0207 Թարգմանություն և գործավարությունԹարգմանիչ-գործավար* Մոդուլային ծրագիր
0208 Թարգմանություն և մաքսավարությունԹարգմանիչ-մաքսավար Մոդուլային ծրագիր
0209 Թարգմանություն և արխիվավարությունԹարգմանիչ-արխիվավար Մոդուլային ծրագիր
0210 Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպումԹարգմանիչ-սպասարկման մենեջեր Մոդուլային ծրագիր
0301 Հայոց և օտար լեզուների դասավանդումՀայոց և օտար լեզուների ուսուցիչ Մոդուլային ծրագիր
0302 Հայոց լեզվի դասավանդումՀայոց լեզվի ուսուցիչ Մոդուլային ծրագիր
0303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ Մոդուլային ծրագիր
0304 Օտար լեզվի դասավանդումՕտար լեզվի ուսուցիչ Մոդուլային ծրագիր
0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտՖիզկուլտուրայի ուսուցիչ (մարզիչ) Մոդուլային ծրագիր
0312 Դասավանդում տարրական դասարաններումՏարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար) Մոդուլային ծրագիր
0313 Նախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ Մոդուլային ծրագիր
0405 ԴեղագործությունԴեղագործ Մդուլային ծրագիր
0416 Ատամնատեխնիկական գործԱտամնատեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
0507 Դերասանական արվեստԴերասան Մոդուլային ծրագիր
0509 Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների)Ռեժիսոր Մոդուլային ծրագիր
0514 Դիզայն (ըստ ճյուղերի)Դիզայներ Մոդուլային ծրագիր
0516 Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանումՆկարիչ-վերականգնող Մոդուլային ծրագիր
0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի)Հաշվապահ* Մոդուլային ծրագիր
0602 Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի)Կառավարիչ (մենեջեր)* Մոդուլային ծրագիր
0603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)Ֆինանսիստ* Մոդուլային ծրագիր
0604 Բանկային գործԲանկային գործի մասնագետ* Մոդուլային ծրագիր
0606 Ապահովագրական գործ (ըստ ճյուղերի)Ապահովագրական գործի մասնագետ Մոդուլային ծրագիր
0607 Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի)Շուկայագետ* Մոդուլային ծրագիր
0608 Առևտուր (ըստ ճյուղերի)Կոմերսանտ Մոդուլային ծրագիր
0612 Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի)Ապրանքագետ
0902 Բաց լեռնային աշխատանքներԼեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ* Մոդուլային ծրագիր
1001 Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգերՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
1002 Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1004 Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)Տեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1005 ՋերմաէլեկտրակայաններՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1103 Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրությունՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգումՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
1706 Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի)Տեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
1707 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1715 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1723 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
1801 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգերՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)Տեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2201Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցերՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովումՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2204 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2206Մեխատրոնիկա Տեխնիկ-մեխատրոնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2301Սպասարկման կազմակերպումՄենեջեր* Մոդուլային ծրագիր
2302Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներումՄենեջեր, կազմակերպիչ Մոդուլային ծրագիր
2307ԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ* Մոդուլային ծրագիր
2312Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստԿոսմետիկական ծառայությունների և դիմահարդարման տեխնոլոգ-գեղագետ Մոդուլային ծրագիր
2401Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)Տեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2702Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիաՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
2704 Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործությունՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2707Պահածոների և սննդային խտանյութերի տեխնոլոգիաՏեխնիկ-տեխնոլոգ Մոդուլային ծրագիր
2708 Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա Տեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2711Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիաՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2808 Հագուստի մոդելավորում և նախագծումՄոդելավորող-նախագծող Մոդուլային ծրագիր
2809 Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիաՏեխնիկ-տեխնոլոգ Մոդուլային ծրագիր
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2819 Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննությունՓորձագետ Մոդուլային ծրագիր Մոդուլային ծրագիր
2902 Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2905Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործումՏեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
2913Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործումՏեխնիկ*
2915 Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործումՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
3101 ՀողաշինարարությունՏեխնիկ-հողաշինարար* Մոդուլային ծրագիր
3102ԳյուղատնտեսագիտությունԳյուղատնտես* Մոդուլային ծրագիր
3103 ԱնասնաբուծությունԱնասնաբույծ* Մոդուլային ծրագիր
3104 ԱնասնաբուժությունԱնասնաբույժ* Մոդուլային ծրագիր
3109 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծությունՁկնաբույծ Մոդուլային ծրագիր
3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպումՖերմեր* Մոդուլային ծրագիր
3114Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգումՏեխնիկ* Մոդուլային ծրագիր
3404Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի)Տեխնիկ-փորձագետ Մոդուլային ծրագիր Մոդուլային ծրագիր
2311Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպումՄենեջեր Մոդուլային ծրագիր