2013-2015թթ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնա -գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/մոդուլային ծրագիր
2-59.11.02Լուսային ռեժիսուրա2- 59.11.02.01-4Լուսային ռեժիսոր Մոդուլային ծրա-գիր
2-90.01.01Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. ժող. գործիքներ 2. փողային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)2- 90.01.01.01-4Դասավանդող-մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.01Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. դաշնամուր, 2. լարային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)2- 90.01.01.01-4 Դասավանդող մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.02Երգեցողություն2- 90.01.02.01-4Երգիչ-կատարող Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.03Երգչախմբավարություն2- 90.01.03.01-4Դասավանդող-խմբավար Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.05Էստրադային արվեստ2- 90.01.05.01-4Դերասան՝ էստրադայի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
2-90.01.06Պարարվեստ2- 90.01.06.02-4Դերասան՝ ժողովրդական համույթի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
2-90.03.02Գեղանկարչություն2- 90.03.02.01-4Նկարիչ-դասավանդող Մոդուլային ծրագիր
2-90.03.03Քանդակագործություն2- 90.03.03.01-4Քանդակագործ-դասավանդող Մոդուլային ծրագիր
2-91.01.02Գրադարանային գործ2- 91.01.02.01-4Գրադարանավար Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
5-10.51.01Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա5- 10.51.01.01-4Տեխնոլոգ՝ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության Մոդուլային ծրագիր
5-35.11.06Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ5- 35.11.06.01-4Տեխնիկ՝ ջերմամատակարարման և ջերմատեխնիկական սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր
5-43.22.02Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում5- 43.22.02.01-4Տեխնիկ՝ սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, ջեռուցման և օդափոխման ներքին համակարգերի մոնտաժման և կարգավորման Մոդուլային ծրագիր
5-61.10.03Կապի միջոցների շահագործում5- 61.10.03.01-4Տեխնիկ՝ կապի միջոցների շահագործման Մոդուլային ծրագիր
6-01.49.01Մեղվաբուծություն6- 01.49.01.01-4Մեղվաբույծ Մոդուլային ծրագիր
7-86.22.02Մանկաբարձական գործ7- 86.22.02.01-4Մանկաբարձ Մոդուլային ծրագիր
7-86.22.05Քույրական գործի կազմակերպում7- 86.22.05.01-4Բուժքույր-մենեջեր Մոդուլային ծրագիր
7-86.90.02Քույրական գործ7- 86.90.02.01-4Բուժքույր Մոդուլային ծրագիր
7-86.90.03Լաբորատոր ախտորոշում7- 86-90.03.01-4Լաբորանտ ախտորոշող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
7-86.90.05Բուժական կոսմետոլոգիա7- 86.90.05.01-4Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ Մոդուլային ծրագիր
9-00.00.00Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա9- 00.00.00.00-0Տեխնիկ-ագրոնոմ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
9-71.20.03Քաղաքաշինական կադաստր9- 71.20.03.01-4Տեխնիկ-չափագրող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
9-84.25.03Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում9- 84.25.03.01-4Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման Մոդուլային ծրագիր
Համակարգչային գեղարվեստական նախագծումՎեբ-դիզայներ Մոդուլային ծրագիր
Ջերմատնային տնտեսությունՏեխնիկ-ագրոնոմ Մոդուլային ծրագիր
Երաժշտական գործիքների պատրաստում և նորոգումԱզգային նվագարանների պատրաստող և նորոգող Մոդուլային ծրագիր