2016թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա- գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0114.04.5Պարի ուսուցում0114.04.01.5Պարուսույց Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0214.01.5Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ0214.01.01.5Նկարիչ-ձևավորող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0215.03.5Երաժշտության տեսություն0215.03.01.5Դասավանդող՝ երաժշտատեսական առարկաների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0714.12.5Փոստային կապ0714.12.01.5Մասնագետ՝ փոստային կապի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.04.5Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն0811.04.01.5 Տեխնիկ՝ հողաբարելավման, հողային և ջրային պաշարների պահպանման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0915.02.5Բուժական մերսում0915.02.01.5Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
1041.03.5Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում1041.03.01.5 Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր