2017թ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.03.4Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն0721.03.02.4Օպերատոր՝ հյութերի և օշարակների արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.04.4Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում0721.04.01.4Աղիների և ենթամթերքի մշակող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.04.02.4Մսագործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.05.4Մսամթերքի արտադրություն0721.05.01.4Օպերատոր-ապարատավար՝ մսամթերքի ջերմային մշակման սարքավորումների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.05.02.4Պատրաստող՝ մսային խճողակի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.05.03.4Պատրաստող՝ մսի կիսապատրաստուկների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.05.04.4Օպերատոր՝ եփած երշիկների արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.05.05.4Օպերատոր՝ նրբերշիկի և կիսաապխտած երշիկների արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.03.4Թռչնաբուծություն0811.03.01.4Օպերատոր՝ թռչնաբուծական ֆերմաների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.04.4Խոզաբուծություն0811.04.01.4Օպերատոր՝ խոզաբուծական համալիրների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0812.01.4Այգեգործություն0812.01.01.4Այգեգործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր