2017թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0413.04.5Հողային ռեսուրսների կառավարում0413.04.01.5Մասնագետ՝ հողային ռեսուրսների կառավարման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր