2019թ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0211.01.4Լուսանկարչական գործ0211.01.01.4 Լուսանկարիչ Մոդուային ծրագիր
0414.01.4Գովազդ0414.01.01.4Գործակալ՝ գովազդի Մոդուային ծրագիր
0713.07.4Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում0713.07.01.4Արևային էներգետիկ կայանների մոնտաժման, նորոգման և սպասարկման էլեկտրիկ-փականագործ Մոդուային ծրագիր
0721.01.4Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա0721.01.02.4Օպերատոր՝ խմորման մեքենաների Մոդուային ծրագիր
0721.07.4Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա0721.07.07.4Կաթնաթթվային մթերք պատրաստող Մոդուային ծրագիր
0721.08.4Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա0721.08.08.4Օպերատոր` կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների Մոդուային ծրագիր
0732.06.4Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր0732.06.03.4Ապակեգործ Մոդուային ծրագիր
0811.02.4Անասնապահական մթերքների արտադրություն0811.02.02.4Օպերատոր՝ մեքենայացված կիթի Մոդուային ծրագիր
1013.02.4Հանրային սննդի մատուցում1013.02.01.4Բարմեն Մոդուային ծրագիր
1013.02.41013.02.03.4Մատուցող Մոդուային ծրագիր