2019թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0215.05.5Պարարվեստ0215.05.01.5Դերասան՝ բլետի Մոդուային ծրագիր
0811.11.5Վայրի կենդանիների վերարտադրություն0811.11.01.5Կենդանաբույծ Մոդուային ծրագիր