2019թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2019 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0213.01.4Գեղանկարչություն և քանդակագործություն0213.01.05.4Փորագրող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի Մոդուային ծրագիր
07.21.08.4Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա07.21.08.01.4Հրուշակագործ Մոդուային ծրագիր
1041.03.4Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում1041.03.02.4Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար Մոդուային ծրագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0212.01.5Դիզայն0212.01.01.5Դիզայներ Մոդուային ծրագիր
0212.02.5Հագուստի մոդելավորում և նախագծում0212.02.01.5Մոդելավորող-նախագծող Մոդուային ծրագիր
0732.01.5Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում0732.01.01.5Տեխնիկ` շենքերի և կառույցների շինարարության և շահագործման Մոդուային ծրագիր
0721.05.5Պահածոների և սննդախտանյութերիտեխնոլոգիա0721.05.01.5Տեխնոլոգ՝ պահածոների և սննդախտանյութերի արտադրության Մոդուային ծրագիր
0721.06.5Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա0721.06.01.5Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքի արտադրության Մոդուային ծրագիր
0721.09.5Հանրային սննդի տեխնոլոգիա0721.09.01.5Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի պատրաստման Մոդուային ծրագիր
0916.01.5Դեղագործություն0916.01.01.5Դեղագործ Մոդուային ծրագիր
1012.02.5Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ1012.02.01.5Դիմահարդար-կոսմետոլոգ Մոդուային ծրագիր
1041.01.5Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)1041.01.01.5Տեխնիկ-կարգավար՝ տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Մոդուային ծրագիր
0613.01.5Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում0613.01.01.5Տեխնիկ-ծրագրավորող