2020թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2020 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0214.01.4 Ոսկերչություն0214.01.01.4 Հրաման Ոսկերիչ Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0214.04.4 Գորգագործություն և ժանյակագործություն0214.04.03.4 Հրաման Ասեղնագործող-ժանեկագործ Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0732.04.4 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում0732.04.01.4 Հրաման Երեսապատող-սալիկապատող Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0732.04.4 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում0732.04.06.4 Հրաման Ներկարար Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
1012.01.04 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում1012.01.01.4 Հրաման Մատնահարդար Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0212.01.5Դիզայն0212.01.01.5Հրաման Դիզայներ