2020թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0716.19.5 Էլեկտրամոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում0716.19.01.5 Հրաման Տեխնիկ՝ էլկտրամոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0718.11.5Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում0718.11.01.5Հրաման Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0718.14.5 Ռոբոտաշինություն0718.14.01.5Հրաման Տեխնիկ՝ շարժվող ռոբոտների և սարքերի Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0724.02.5 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորգետնյա եղանակով շահագործում0724.02.01.5Հրաման Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ ստորգետնյա եղանակով հանքավայրերի շահագործման Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում0811.02.02.5Հրաման Բուսաբուծական ֆերմերային տնտեսության կազմակերպիչ Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում0811.02.03.5Հրաման Անասնապահական ֆերմերային տնտեսության կազմակերպիչ Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0811.12.5 Կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժում և շահագործում0811.12.01.5 Հրաման Տեխնիկ՝ կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժման և շահագործման Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
1032.02.5Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում1032.02.01.5Հրաման Մասնագետ՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
1032.03.5Հրդեհային պաշտպանություն1032.03.01.5Հրաման Մասնագետ՝ հրդեհային պաշտպանության Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր