2021թ․ հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

2021 թ․ հաստատված վերանայված  նախնական (արհեստագործական) և միջին  մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում
0112.01.5Նախադպրոցական կրթություն0112.01.01.5 Հրաման Դաստիարակ` նախադպրոցական կրթության Մոդուլային ծրագիր
0211.01.5Ռեժիսուրա0211.01.01.5Հրաման Ռեժիսոր Մոդուլային ծրագիր
0215.01.5Երգեցողություն0215.01.01.5Հրաման Երգիչ-կատարող Մոդուլային ծրագիր
0215.05.5Պարարվեստ0215.05.02.5Հրաման Պարարվեստ Մոդուլային ծրագիր
0215.07.5Դերասանական արվեստ0215.07.01.5Հրաման Դերասան Մոդուլային ծրագիր
0413.02.5Սպասարկման կազմակերպում0413.02.01.5Հրաման Մենեջեր` սպասարկման ոլորտի Մոդուլային ծրագիր
0414.02.5Ապրանքագիտություն0414.02.01.5Հրաման Ապրանքագետ՝ պարենային ապրանքների Մոդուլային ծրագիր
0716.13.5Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում0716.13.01.5 Հրաման Տեխնիկ՝ երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործման Մոդուլային ծրագիր
0723.03.5Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա0723.03.01.5Հրաման Տեխնոլոգ՝ հագուստի պատրաստման Մոդուլային ծրագիր
0911.01.5Ատամնատեխնիկական գործ0911.01.01.5Հրաման Ատամնատեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
0912.02.5Մանկաբարձական գործ0912.02.01.5Հրաման Մանկաբարձ Մոդուլային ծրագիր
0913.02.5Քույրական գործ0913.02.01.5Հրաման Բուժքույր/բուժեղբայր Մոդուլային ծրագիր
0914.01.5Լաբորատոր ախտորոշում0914.01.01.5Հրաման Լաբորանտ ախտորոշող Մոդուլային ծրագիր
0915.01.5Բուժական կոսմետոլոգիա0915.01.01.5Հրաման Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ Մոդուլային ծրագիր
1015.01.5Զբոսաշրջություն (ըստ ճյուղերի)1015.01.01.5 Հրաման Մասնագետ՝ զբոսաշրջության ծառայությունների Մոդուլային ծրագիր
0213.02.5Գեղանկարչություն0213.02.01.5Հրաման Նկարիչ-դասավանդող
0215.06.5 Երաժշտական գործիքների կատարողական արվեստ0215.06.01.5 Հրաման՝ Երաժշտական գործիքի կատարող, դասավանդող Մոդուլային ծրագիր
0114.01.5Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ0114.01.02.5Հրաման՝ Մարզիչ Մոդուլային ծրագիր
0716.12.5Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում0716.12.01.5 Հրաման՝ Էլեկտրատեխնիկ՝ երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր
0322.02.5Գրադարանային գործ0322.02.01.5Հրաման՝ Գրադարանավար Մոդուլային ծրագիր
0412.03.5Ապահովագրական գործ0412.03.01.5 Հրաման՝ Գործակալ՝ ապահովագրական գործի Մոդուլային ծրագիր
0413.01.5Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի)0413.01.01.5Հրաման՝ Մենեջեր՝ առևտրի Մոդուլային ծրագիր
0612.03.5Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր0612.03.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ՝ համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի շահագործման ու սպասարկման Մոդուլային ծրագիր
0613.02.5Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում0613.02.01.5 Հրաման՝ Վեբ-դիզայներ Մոդուլային ծրագիր
0714.07.5Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր0714.07.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և հաղորդակցման համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր
0718.02.5Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասակում և նորոգում0718.02.501.5Հրաման՝ տեխնիկ՝ բժշկական տեխնիկայի տեղակայման, տեխնիկական սպասակման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր
0724.01.5Բաց լեռնային աշխատանքներ0724.01.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ բաց լեռնային աշխատանքների Մոդուլային ծրագիր
0728.03.5Պոլիգրաֆիական արտադրություն0728.03.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ՝ պոլիգրաֆիական արտադրության Մոդուլային ծրագիր

նախնական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում
0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա0715.03.02.4 Հրաման՝ Եռակցող Մոդուլային ծրագիր
1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում1012.01.03.4 Հրաման՝ Վարսահարդար Մոդուլային ծրագիր
0714.03.4Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում0714.03.03.4Հրաման՝ Փականակագործ-գործիքագործ Մոսուլային ծրագիր
0732.02.4Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացում0732.02.01.4Հրաման՝ Մոնտաժող՝ շենքերի, շինությունների և կառուցվածքների Մոդուլային ծրագիր
073205.4Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում073205.02.4Հրաման՝ Տանիքագործ Մոդուլային ծրագիր