2021թ․ հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

2021 թ․ հաստատված վերանայված  նախնական (արհեստագործական) և միջին  մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում
0112.01.5Նախադպրոցական կրթություն0112.01.01.5 Հրաման Դաստիարակ` նախադպրոցական կրթության Մոդուլային ծրագիր
0211.01.5Ռեժիսուրա0211.01.01.5Հրաման Ռեժիսոր Մոդուլային ծրագիր
0215.01.5Երգեցողություն0215.01.01.5Հրաման Երգիչ-կատարող Մոդուլային ծրագիր
0215.05.5Պարարվեստ0215.05.02.5Հրաման Պարարվեստ Մոդուլային ծրագիր
0215.07.5Դերասանական արվեստ0215.07.01.5Հրաման Դերասան Մոդուլային ծրագիր
0413.02.5Սպասարկման կազմակերպում0413.02.01.5Հրաման Մենեջեր` սպասարկման ոլորտի Մոդուլային ծրագիր
0414.02.5Ապրանքագիտություն0414.02.01.5Հրաման Ապրանքագետ՝ պարենային ապրանքների Մոդուլային ծրագիր
0716.13.5Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում0716.13.01.5 Հրաման Տեխնիկ՝ երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործման Մոդուլային ծրագիր
0723.03.5Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա0723.03.01.5Հրաման Տեխնոլոգ՝ հագուստի պատրաստման Մոդուլային ծրագիր
0911.01.5Ատամնատեխնիկական գործ0911.01.01.5Հրաման Ատամնատեխնիկ Մոդուլային ծրագիր
0912.02.5Մանկաբարձական գործ0912.02.01.5Հրաման Մանկաբարձ Մոդուլային ծրագիր
0913.02.5Քույրական գործ0913.02.01.5Հրաման Բուժքույր/բուժեղբայր Մոդուլային ծրագիր
0914.01.5Լաբորատոր ախտորոշում0914.01.01.5Հրաման Լաբորանտ ախտորոշող Մոդուլային ծրագիր
0915.01.5Բուժական կոսմետոլոգիա0915.01.01.5Հրաման Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ Մոդուլային ծրագիր
1015.01.5Զբոսաշրջություն (ըստ ճյուղերի)1015.01.01.5 Հրաման Մասնագետ՝ զբոսաշրջության ծառայությունների Մոդուլային ծրագիր
0213.02.5Գեղանկարչություն0213.02.01.5Հրաման Նկարիչ-դասավանդող
0215.06.5 Երաժշտական գործիքների կատարողական արվեստ0215.06.01.5 Հրաման՝ Երաժշտական գործիքի կատարող, դասավանդող Մոդուլային ծրագիր
0114.01.5Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ0114.01.02.5Հրաման՝ Մարզիչ Մոդուլային ծրագիր
0716.12.5Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում0716.12.01.5 Հրաման՝ Էլեկտրատեխնիկ՝ երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր

նախնական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում
0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա0715.03.02.4 Հրաման՝ Եռակցող Մոդուլային ծրագիր
1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում1012.01.03.4 Հրաման՝ Վարսահարդար Մոդուլային ծրագիր