2021թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում
0612.01.5Տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր0612.01.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ ծրագրավորող՝ տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի շահագործման Մոդուլային ծրագիր
0716.06.5Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում0716.06.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր
0716.17.5Գյուղատնտեսության մեքենայացում0716.17.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության մեքենայացման Մոդուլային ծրագիր
0724.05.5Մարկշեյդերական գործ0724.05.01.5Հրաման՝ Մարկշեյդեր Մոդուլային ծրագիր
0738.03.5Ջրամատակարարում և ջրահեռացում0738.03.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի շահագործման Մոդուլային ծրագիր
1032.04.5Հեռակառավարվող սարքերը որոնողափրկարարական աշխատանքներում1032.04.01.5Հրաման՝ Տեխնիկ-օպերատոր՝ որոնողափրկարարական աշխատանքներում հեռակառավարվող սարքերի շահագործման Մոդուլային ծրագիր
1032.05.5Պաշտպանական կառույցների շահագործում1032.05.01.5Հրաման՝ Մասնագետ՝ պաշտպանական կառույցների շահագործման Մոդուլային ծրագիր