2021թ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում
0214.03.4Փայտագործություն0214.03.01.4Հրաման՝ Պատրաստող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի Մոդուլային ծրագիր
0714.03.4Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում0714.03.02.4Հրաման՝ Կարգավորող՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների և մանիպուլյատորների Մոդուլային ծրագիր
0714.17.4Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում0714.17.01.4Հրաման՝ Մալուխագործ-զոդող Մոդուլային ծրագիր
1012.01.4Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում1012.01.02.4Հրաման՝ Դիմահարդար Մոդուլային ծրագիր